Socialna franšiza RECOSI

Obnova i prodaja računalne opreme

Prodaja obnovljenih računala sa Windows 10 Pro licencom. Računala so iz poslovne linije u inozemstvu, visoke kvalitete i dobro očuvana. Obnovljena prijenosna i stacionarna računala HP, Dell, Apple. Povoljne cijene, promocije i popusti. 1 godina jamstva.

RecosiTech je dio RECOSI Group (Regional and European Co-Operative for Social Industry), sa sjedištem u Irskoj.

Socijalna franšiza RECOSI

Tvrtka RECOSI bila je ustanovljena 2014. godine, kako bi socijalnim tvrtkama i drugim neprofitnim organizacijama pomogli razviti komercijalne aktivnosti na području ponovne upotrebe IT opreme. Iako smo relativno mala tvrtka, s više od 50 godina iskustva u ovoj industriji svojim poslovnim partnerima i članovima nudimo savjetovanje i trening na području uspostave cjelovitog procesa ponovnog marketinga rabljene računalne opreme i time osiguravamo nova radna mjesta u socijalnoj ekonomiji. Trenutno smo prisutni u Irskoj, Hrvatskoj, Italiji, ZDA i Sloveniji. U Irskoj imamo vlastite proizvodne i skladišne prostore, gdje, prema visokim standardnima obnavljuje i testira se računalna oprema, kupljena isključivo iz poslovne linije (B2B). Na taj način pružamo našim koristnicima, kao što su škole, neprofitne organizacije, studenti i drugi koristnici, samo računalno opremo najviše A kakovostne klase.

Vizija i misija

Vizija
Postati lider u industriji ponovne upotrebe:
1. Postati lider u industriji ponovne upotrebe i ponuditi cjelovita rješenja za organizacije, koje rade ili žele raditi na području obnove računalne opreme i tako maksimizirati povrat.
2. Postati vodeći na tržištu u pružanju visoko kvalitetne računalne opreme neprofitnim organizacijama, školama, studentima i drugim koristnicima.

Misija

 Pomoći organizacijamia, koje rade na području obnove računalne opreme i nuditi im rješenja za proces obnove i marketing računalne opreme. Osigurati, da sve institucije imajo pristop odgovarajućoj tehnologiji. Kao takav, RecosiTech usavršava potrebi europskih dobrotvornih i neprofitnim organizacija, da pristupajo visokokvalitetnoj rabljenoj opremi po znatno nižoj cjeni, kao što bi koštala nova oprema. 

Recosi kvalitetna restauracija računala

Politika integriranog sustava upravljanja

Ciljevi naše tvrtke su ostati inovativna, pouzdana i fleksibilna tvrtka te razvijati kompetencije naših zaposlenika, kao i ponuditi najbolja rješenja za naše partnere. Tvrtka neprestano teži razvoju i rastu kako bi postala prepoznatljiva ne samo u Sloveniji, već i na europskom tržištu. Cilj uprave je dugoročni poslovni uspjeh tvrtke koji se može osigurati samo usmjerenošću na kvalitetu, okoliš te zaštitu zdravlja i sigurnosti na svim razinama. Na taj način postižemo zadovoljstvo svih uključenih u lanac, kako naših dobavljača tako i kupaca, a naravno i zaposlenika tvrtke.

Politika upravljanja temelj je za definiranje radnih postupaka/procesa u poduzeću i trajno uređuje odnose u radnim procesima koji se temelje na kvaliteti rada i usluga te odnosu prema okolišu i odnosu prema sigurnom i zdravom radu:

 • Zahtjeve kupaca, zaposlenika i ostalih zainteresiranih strana te postavljene ciljeve,
 • Zahtjevi za prekoračenje razine razvijenosti natjecanja,
 • Traženje racionalnijih postupaka radnih procesa, podržanih računalnim sustavima i integracijom u poslovni sustav,
 • Pretraživanje ili istraživanja u području djelatnosti.

Politika upravljanja naglašava spremnost tvrtke da pruži:

 • visokokvalitetne usluge i proizvode,
 • radni procesi bez zastoja,
 • ispunjavanje zahtjeva klijenata usluga i zaposlenika,
 • upravljanje i kontinuirano poboljšanje utjecaja svojih usluga i proizvoda na okoliš,
 • upravljanje onim aspektima okoliša i rizicima sigurnosti i zdravlja na radu koje tvrtka može kontrolirati i na koje može utjecati,
 • ispunjavanje definiranog okvira i provedbu ekoloških ciljeva i ciljeva za siguran i zdrav rad,
 • provođenje i unapređenje sustava upravljanja okolišem s ciljem sprječavanja onečišćenja okoliša, racionalnog korištenja prirodnih i energetskih resursa, a prije svega smanjenja štetnih utjecaja na okoliš na zaposlenike,
 • ponovno korištenje računalne opreme i posljedično smanjenje opasnog elektroničkog otpada te očuvanje prirodnih resursa, štednja vode i rijetkih elemenata,
 • uvođenje i unapređenje sustava za siguran i zdrav rad smanjenjem negativnih utjecaja na zaposlenike,
 • pri planiranju i realizaciji usluga prepoznati, uvažavati i ispunjavati sve zakonske zahtjeve, zahtjeve normi, tehničke propise, zahtjeve vezane uz aspekte okoliša i važeće odredbe vezane uz zaštitu okoliša i rizike vezane uz osiguranje sigurnog i zdravog rada zaposlenika,
 • savjetovanje sa zaposlenicima i suradnju sa zaposlenicima u području osiguranja sigurnog i zdravog rada,
 • odgovarajućim oblicima informiranja i osposobljavanja svih zaposlenika utjecati na podizanje svijesti o zaštiti okoliša i vlastitog zdravlja.

Slovenska Bistrica, 22.01.2024

Direktorica: Dr. Katja Zajko

Obnavljanje računalne opreme

Računalna oprema obnovljena je u skladu s PAS 141 standardom.

Oprema koju nudimo dolazi isključivo iz poslovne linije i obnovljena je u skladu s PAS 141 standardom, što je čini sigurnom za daljnju upotrebu. Cijena ove vrste opreme je i do 80% niža od originalne cijene, što znači ogromne uštede za vas.

Swipe up